نیازمندی های صبا

موتورسیکلت

نکات مهم برای آفرود با موتورسیکلت   نکاتی برای تضمین ایمنی موتورسیکلت و راکب تعریف دقیقی از آفرود و آفرودر نمی‌توان ارائه داد. در حالت کلی هر وسیله‌نقلیه‌ای که بتواند خارج از جاده‌های آسفالت حرکت کند یک وسیله آفرود است و راننده آن یک آفرودر. با این حال نظر حرفه‌ای‌ها به خصوص آفرودرهای متخصص موتورسیکلت […]